Snake de audio para extender señales de audio con manguera de Multipín a Multipín.
Conectores Multipín Syntax o Ten 47
Cable y/o manguera Pínanson
Fabricado En España por Pínanson S.L.